Σε ενοικιάσεις τύπου Airbnb, επειδή στην ουσία πρόκειται για φιλοξενία ξενοδοχειακού τύπου, είναι χρήσιμο να εφαρμόζεται, ό, τι εφαρμόζεται σε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο για την είσοδο στα δωμάτια. Μόνον έτσι μπορεί αφ΄ενός να προστατευτεί ο χώρος προς όφελος της ιδιοκτησίας και της διαχείρισης, και αφ΄ετέρου να παρέχεται ασφάλεια, άνεση και διευκόλυνση των φιλοξενουμένων, που είναι από τα πρώτα ζητούμενα από την πλευρά τους.

Στην σύγχρονη ξενοδοχειακή αγορά έχει γενικευθεί η χρήση των ηλεκτρονικών κλειδαριών εισόδου στα δωμάτια κυρίως χάρις στην δυνατότητα εύκολης παραγωγής και εύκολης αλλαγής «κλειδιού». Η κωδικοποίηση νέου ηλεκτρονικού κλειδιού γίνεται άμεσα, εύκολα και ανέξοδα είτε όταν χάνεται ένα και πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο αχρηστεύοντας ταυτοχρόνως το χαμένο, είτε για να έχει κάθε νέος πελάτης το δικό του αποκλειστικό «κλειδί» αχρηστεύοντας αυτό του προηγουμένου, που ενδέχεται να το έχει πάρει μαζί του φεύγοντας. Η εύκολη και συχνή αλλαγή «κλειδιού» αποκλείει την χρήση αντιγράφου, που μπορεί να έχει κάνει κάποιος κρυφά και δολίως σε κάποιο εργαστήριο κλειδιών, είτε πρόκειται για προηγούμενο πελάτη ή προηγούμενο μέλος του προσωπικού. Επίσης, με τις ηλεκτρονικές κλειδαριές ξενοδοχείων μπορούν ταυτοχρόνως να λειτουργούν περισσότερα του ενός διαφορετικά «κλειδιά» για διαφορετικούς χρήστες, όπως π.χ. άλλο «κλειδί» για τον πελάτη, άλλο «κλειδί» για την καμαριέρα κλπ., και να ακυρώνονται χωριστά.

Όλα αυτά που περιγράφονται στην προηγουμένη παράγραφο είναι ζητούμενα και στις
περιπτώσεις ενοικιάσεων τύπου Airbnb.

Στην πράξη υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι οι προς ενοικίαση χώροι να είναι συγκεντρωμένοι σε μία θέση και να έχουν την μορφή μικρού ξενοδοχείου με κανονικό ή υποτυπώδες γραφείο υποδοχής και μόνιμο προσωπικό υποστήριξης. Σε αυτή την περίπτωση η εγκατάσταση ενός συστήματος κλειδαριών κάρτας με πρόγραμμα διαχείρισης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και συσκευή κωδικοποιήσεως καρτών είναι η σωστή λύση υπό προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση είναι οι ελεγχόμενες πόρτες να είναι περί τις 10 ώστε ο επιμερισμός των παγίων εξόδων για τα προγράμματα και τις συσκευές να μην επιβαρύνει σε απαγορευτικό βαθμό το κόστος ανά πόρτα.

Η δεύτερη περίπτωση, που είναι και αυτή που θα μας απασχολήσει εκτενέστερα στο παρόν, είναι οι προς ενοικίαση χώροι να είναι ανεξάρτητοι χωρίς γραφείο υποδοχής και χωρίς μόνιμο προσωπικό υποστήριξης.

 

Συνήθεις τύποι θυρών εισόδου σε καταλύματα τύπου Airbnb
και προτεινόμενη αντίστοιχη λύση

 

Οι λύσεις, που αναφέρονται ακολούθως,είναι προτάσεις της εταιρείας Σ. Ε. Χαμπάκης και Σια Τεχνική και Εμπορική Ι.Κ.Ε.” και αναπτύσσονται με λεπτομέρειες στην συνέχεια.

 1. Έτοιμη πόρτα με εγκατεστημένη κλειδαριά
  1. Ανοιγόμενη
   1. Θωρακισμένη, με κλειδαριά πολλαπλών σημείων
    1. Με χοντρό κλειδί χρηματοκιβωτίου
     1. Λύση με ηλεκτρικό αντίκρισμα + πληκτρολόγιο/αναγνώστη τοίχου
    2. Με λεπτό κλειδί Ευρωπαϊκού κυλίνδρου
     1. Λύση με ηλεκτρονικό κύλινδρο + πληκτρολόγιο τοίχου Yale ENTR™
   2. Ξύλινη
    1. Με φαρδιά κλειδαριά Ευρωπαϊκού κυλίνδρου
     1. Λύση με ηλεκτρονικό κύλινδρο + πληκτρολόγιο τοίχου Yale ENTR™
     2. Λύση με εγκατάσταση νέας κλειδαριάς Yale Monoblock
    2. Με κλειδαριά μεσόπορτας με χοντρό κλειδί
     1. Λύση με εγκατάσταση νέας κλειδαριάς Yale Monoblock
     2. Λύση με ηλεκτρικό αντίκρισμα + πληκτρολόγιο/αναγνώστη τοίχου
    3. Με στρογγυλή πομολοκλειδαριά
     1. Λύση με εγκατάσταση νέας κλειδαριάς Yale Monoblock
     2. Λύση με ηλεκτρικό αντίκρισμα + πληκτρολόγιο/αναγνώστη τοίχου
    4. Μεταλλική, στενού προφίλ, με κλειδαριά Ευρωπαϊκού κυλίνδρου
     1. Λύση με ηλεκτρονικό κύλινδρο + πληκτρολόγιο τοίχου Yale ENTR™
    5. Πλαστική, στενού προφίλ, με κλειδαριά Ευρωπαϊκού κυλίνδρου
     1. Λύση με ηλεκτρονικό κύλινδρο + πληκτρολόγιο τοίχου Yale ENTR™
  2. Συρόμενη
   1. Ξύλινη, με φαρδιά κλειδαριά Ευρωπαϊκού κυλίνδρου
    1. Λύση με ηλεκτρονικό κύλινδρο + πληκτρολόγιο τοίχου Yale ENTR™
   2. Μεταλλική, στενού προφίλ, με κλειδαριά Ευρωπαϊκού κυλίνδρου
    1. Λύση με ηλεκτρονικό κύλινδρο + πληκτρολόγιο τοίχου Yale ENTR™
   3.  Πλαστική, στενού προφίλ, με κλειδαριά Ευρωπαϊκού κυλίνδρου
    1. Λύση με ηλεκτρονικό κύλινδρο + πληκτρολόγιο τοίχου Yale ENTR™

 

 1. Πόρτα υπό κατασκευή
  1. Ανοιγόμενη
   1. Ξύλινη ή μεταλλική με φαρδύ προφίλ, θωρακισμένη ή μη
    1. Λύση με εγκατάσταση νέας κλειδαριάς Yale Monoblock
   2. Μεταλλική, στενού προφίλ
    1. Λύση με ηλεκτρονικό κύλινδρο + πληκτρολόγιο τοίχου Yale ENTR™
   3. Πλαστική, στενού προφίλ
    1. Λύση με ηλεκτρονικό κύλινδρο + πληκτρολόγιο τοίχου Yale ENTR™
  2. Συρόμενη
   1. Ξύλινη ή μεταλλική με φαρδύ προφίλ
    1. Λύση με ηλεκτρονικό κύλινδρο + πληκτρολόγιο τοίχου Yale ENTR™
   2. Μεταλλική, στενού προφίλ
    1. Λύση με ηλεκτρονικό κύλινδρο + πληκτρολόγιο τοίχου Yale ENTR™
   3. Πλαστική, στενού προφίλ
    1. Λύση με ηλεκτρονικό κύλινδρο + πληκτρολόγιο τοίχου Yale ENTR™

 

Ακολουθούν λεπτομέρειες, επεξηγήσεις και τιμές για τις αναφερόμενες λύσεις

 

Λύση με ηλεκτρικό αντίκρισμα (κυπρί) + πληκτρολόγιο/αναγνώστη τοίχου

Κατάλληλη για:

 • θωρακισμένη πόρτα, με κλειδαριά πολλαπλών σημείων, με χοντρό κλειδί χρηματοκιβωτίου
 • ξύλινη πόρτα, με κλειδαριά μεσόπορτας με χοντρό κλειδί
 • κάθε πόρτα, με κλειδαριά Ευρωπαϊκού κυλίνδρου
 • κάθε πόρτα με στρογγυλή πομολοκλειδαριά

Σχηματική παράσταση

 

 

 

 1. Ηλεκτρικό αντίκρισμα/κυπρί
 2. Μετασχηματιστής
 3. Μονάδα ελέγχου
 4. Πληκτρολόγιο/Αναγνώστης
 5. Μηχανική κλειδαριά παντός τύπου

 

 

 

 

 

Οι τιμές είναι χωρίς φπα

Εργασία για την εγκατάσταση δεν περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες τιμές.

Η απαιτούμενη συσκευή για τον ηλεκτρομηχανικό έλεγχο της πόρτας, καλώδια και λοιπά σχετικά υλικά, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δεν περιλαμβάνονται στις ως άνω τιμές.

 

Λύση με ηλεκτρονικό κύλινδρο + πληκτρολόγιο τοίχου Yale ENTR™

Κατάλληλη για:

 1. θωρακισμένη πόρτα, με κλειδαριά πολλαπλών σημείων, με λεπτό κλειδί Ευρωπαϊκού κυλίνδρου
 2. κάθε πόρτα, με κλειδαριά Ευρωπαϊκού κυλίνδρου

Εικόνα εγκατάστασης μέσα-έξω

 

 

Είσοδος με:

 • κινητό τηλέφωνο
 • κωδικό

Οι τιμές είναι χωρίς φπα

Εργασία για την εγκατάσταση δεν περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες τιμές.

 

Λύση με εγκατάσταση νέας κλειδαριάς Yale Monoblock

Κατάλληλη για:

 1. ανοιγόμενη ξύλινη πόρτα, που ήδη έχει φαρδιά κλειδαριά Ευρωπαϊκού κυλίνδρου
 2. ανοιγόμενη ξύλινη πόρτα. που ήδη έχει κλειδαριά μεσόπορτας με χοντρό κλειδί
 3. ανοιγόμενη ξύλινη πόρτα, που ήδη έχει στρογγυλή πομολοκλειδαριά
 4. καινούργια ανοιγόμενη πόρτα, ξύλινη ή μεταλλική, θωρακισμένη ή μη, με φαρδύ προφίλ

Φωτογραφία και σχηματική απεικόνιση

 • Υψηλό επίπεδο φυσικής ασφαλείας με τρείς (3) ηλεκτροπίρους
 • Είσοδος με κάρτα ή με κωδικό
 • Ενσωματωμένος κωδικοποιητής καρτών
 • Ενσωματωμένος συναγερμός
 • Αυτόματο διπλοκλείδωμα
 • Με πρόσθετο εξοπλισμό γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συστήματα αυτοματισμού για αλλαγή κωδικών εξ αποστάσεως μέσω internet

Οι τιμές είναι χωρίς φπα

Εργασία για την εγκατάσταση δεν περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες τιμές.

 

Παρατηρήσεις:

1. Το κύριο χαρακτηριστικό των προαναφερομένων λύσεων-προτάσεων είναι, πως πρόκειται για συστήματα ηλεκτρονικών κλειδαριών, που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί να λειτουργούν, χωρίς να χρειάζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή υποστηρίξεως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όταν πρόκειται για καταλύματα με λίγες πόρτες εισόδου, όπου συνήθως δεν υπάρχουν χωριστά τμήματα με ειδικευμένο προσωπικό, όπως Διεύθυνση, Γραφείο Υποδοχής, Τμήμα πληροφορικής, Τεχνικό τμήμα κλπ., αλλά όλα γίνονται από περιορισμένο αριθμό στελεχών όχι κατ΄ανάγκη με ειδικές γνώσεις υπολογιστών.

Σημαντικό επίσης είναι, να αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφύλαξη, οποιαδήποτε πρόταση αφορά σε εγκατάσταση αμιγώς ξενοδοχειακών ηλεκτρονικών κλειδαριών χωρίς όμως τις συσκευές και τα προγράμματα, που εκ κατασκευής χρειάζονται. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις τα αναπόφευκτα προβλήματα ρυθμίσεων, συντονισμού, επανακωδικοποιήσεως καρτών κλπ. οδηγούν αποδεδειγμένα σε απαξίωση των ηλεκτρονικών λειτουργιών, και τελικά στην χρήση των ηλεκτρονικών
κλειδαριών ως απλών κλειδαριών μόνο με τα μεταλλικά κλειδιά τους.

Οι ηλεκτρονικές κλειδαριές εν γένει είναι συσκευές με πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά αν δεν προέρχονται από γνωστούς και αξιόπιστους κατασκευαστές και αν δεν έχουν την απαιτούμενη μετά την πώληση υποστήριξη, παρουσιάζουν δυσλειτουργίες, που πολλές φορές οδηγούν σε γρήγορη απαξίωσή τους.

2. Σχετικώς με την ασύρματη σύνδεση της ηλεκτρονικής κλειδαριάς Yale Monoblock YDM 3168 σε συστήματα αυτοματισμού για αλλαγή κωδικών εξ αποστάσεως μέσω internet είναι επιβεβλημένη η χρήση των σχετικών συσκευών και προγραμμάτων από χρήστη επαρκώς εξοικειωμένο με αυτές τις τεχνολογίες και διαδικασίες, ικανό να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις παρεχόμενες οδηγίες. Οι αναφερόμενες τιμές βασίζονται σε αυτή την προϋπόθεση, για αυτό δεν περιλαμβάνουν υπηρεσίες εγκατάστασης συσκευών ούτε διαρκή τηλεφωνική υποστήριξη σε θέματα καθημερινής λειτουργίας όπως π.χ. αλλαγή κωδικών.

Comments are closed.

Post Navigation